27 Nisan 2008 Pazar

Ayse Tas trt arsivi

1.Segâh Peşrevi
2.Çektiğim bilmem ne derttir dehr-i gerdundan benim
3.Cezb etti gönlüm bir serv-kamet
4.Dil-harâb-ı aşkınım sensin sebep berbâdıma
5.Ney Taksimi
6.Düştü dildâr ile firkat âreye
7.Benim sen nemsin ey dilber
8.Segâh Peşrevi
9.Gece sessiz ve karanlık yine her şey uyumuş
10.Sevginin denizinde boğulsun bırak gönlüm
11.Tanbûr Taksimi
12.Bala kekliğinem avla beni
13.Ah o gönül hırsızı verir içime sızı
14.Ay öperken suların göğsünü sâhilde yıkan
16.Seviyordum onu rûhumda kanarken yaralar
17.Baharlar hazan olur açmadan solar gülüm
18.Akşam oldu yine bastı kâreler
19.Aşk yolunda bağrı yanık yolcular
20.Kalbim yanıyor her ne zaman ismini ansam

http://up.2com.at/files/27037/AY__35..._350_1.rar.php

Alternatif link:
http://rapidshare.com/files/65485274/1.rar.htmlAYŞE TAŞ 2


21.Unuttun mu aşkımıza ettiğimiz yemini
22.Keman Taksimi
23.Uzun yıllar ötesinden hatırını sorayım mı
24.Keman Taksimi
25.Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden
26.Anlatamam bu aşkın hikâyesi derindir
27.Âhımı hicrânımı sakladım gizli tutdum
28.Gönlümün bülbülüsün aşk bahçemin gülüsün
29.Aşkı tatmadıysan bir tek ânında
30.Nihâvend Peşrevi
31.Bir hâtıra kalsın diye ey sevgili yaz'dan
32.Düşündükçe mâziyi bir rüyâ gibi zaman
33.Kirpiklerinin gölgesi güllerle bezenmiş
34.Gitme ne olur ne olur gitme
35.Mini Mini Peşrevi
36.Baharda bu yıl bir melâl var hüzün gibi
37.Çamlarda şafak rengi gibi gönlüme aktın
38.Yaprakları göğsümde açan gonca iken dün
39.Yâ Rab kalbimin sâhibi nerde
40.Bûselik Peşrevi

http://up.2com.at/files/27051/AY__35..._350_2.rar.php

Alternatif link:
http://rapidshare.com/files/65494642/2.rar.html

AYŞE TAŞ 341.Dün gece bir bezm-i meyde âh edip anmış beni
42.Öğrenirsen sen de bir gün sevmek aldanmak nedir
43.Bir akşam son defa seni görmeden
44.Bana bir aşk masalından şarkılar söyle
45.Hicâz Peşrevi
46.Görmedim ömrümün âsûde geçen bir demini
47.Enginde yavaş yavaş günün minesi soldu
48.Akşam olur sabah olur yâr gelmez
49.Tanbûr Taksimi
50.Yağsın yağmur çisil çisil
51.Hicâz Peşrevi
52.Terk et beni artık yetişir sende vefâ yok
53.Unutulmuş değilsin adın saklı kalbimde
54.Gözlerim yollarda geçti
55.Kaşın gözün şöyle dursun nazın beni öldürecek
56.Hicâz Peşrevi
57.Kırık kalbimi incitme çünkü kalbim yâreli
58.Seni gördüm de gönlüm bî-karar oldu neden
59.Ben ağlarım eller güler

http://up.2com.at/files/27215/AY__35..._350_3.rar.php

Alternatif link:

http://rapidshare.com/files/65504488/3.rar.htmlAYŞE TAŞ 4


60.Ud Taksimi
61.Eşimden ayrıldım gözyaşım durmaz
62.Hicâz Peşrevi
63.Firâkınla zâlim harâb oldu can
64.Sayd eyledi bu gönlümü bir gözleri âhû
65.Klârinet Taksimi
66.Ne boş yere yanmışım
67.Kız sen ne güzelsin sana gençler tapacaklar
68.Hicâz Peşrevi
69.Severim her güzeli senden eserdir diyerek
70.Bu yerler ne füsunkârdı
71.Bu ne acı bu ne keder sus kalbim sus artık yeter
72.Kayboldum kaybolan yıllar içinde
73.Yegâh Peşrevi
74.Ne gülün rengini sevdim ne de bülbül sesi var
75.Şâd ol gönül artık erdin dem-i visâle
76.Sandım ki o gözler bakıyor vâ'd ile, boşmuş
77.Keman Taksimi
78.Meclis-i vaslında giryân olduğum mâzur tut
79.A benim gözüm nûru cilveli yârim


http://up.2com.at/files/27417/AY__35..._350_4.rar.php

Alternatif link:

http://rapidshare.com/files/65510252/4.rar.htmlAYŞE TAŞ 5
80.Rast Peşrevi
81.Bu gönül tahtını kırdınsa da kurdun sayarım
82.Bir gün geleceksin diyerek yollara düştüm
83.Yalnız benim ol el yüzüne bakma sakın
84.Bakma bakma dayanılmaz gözlerinde öyle bir nâz
85.Sûznâk Peşrevi
86.Bir pembe ateş var gülün en tâze yerinde
87.Cevrin yetişir sanma aman ol ki sitemkâr
88.Pek revâdır sevdiğim ettiklerin
89.Keman Taksimi
90.A benim mor çiçeğim sen doldur ben içeyim
91.Keman Taksimi
92.Her derde şifâ zülfünü koklar bayılırdım
93.Yolları gurbete bağlayan dağlar
94.Beni sana bağlayan gözlerinin rengidir
95.Yoktur zaman gel mâhım heman gel
97.Bağ-ı hüsnün o güzel gülleri soldu
98.İçimden şu zâlim şüpheyi kaldır
100.Aman sâkî canım sâkî doldur doldur da ver

http://up.2com.at/files/27498/AY__35..._350_5.rar.php

Alternatif link:

http://rapidshare.com/files/65522946/5.rar.html
AYŞE TAŞ 6
101.Hüseynî Peşrevi
102.Görmek ister gözlerim her dem seni
103.Söyle rûhum sevdân beni kaç yıl yakacak
104.Hicrân oku sînem deler olmaktadır hâlim beter
105.Kına mı yaktın eline Emine
106.Hüseynî Peşrevi
107.Zaman olur ki ânın hacle-i visâlinde
108.Hayâl deryâsına ben bâzı bâzı
109.Tutam yâr elinden tutam
110.Yüce dağ başında yatmış uyumuş
111.Sûz-i Dil Peşrevi
112.Ey gonca açıl zevkini sür fasl-ı baharın
113.Yandıkça oldu sûzan kalb-i şerer-feşânım
114.Kânun Taksimi
115.Cânâ gâm-ı aşkınla perîşan gezer oldum
116.Her bir bakışında neş'e buldum


http://up.2com.at/files/27526/AY__35..._350_6.rar.php

Alternatif link:
http://rapidshare.com/files/65545737/6.rar.htmlAYŞE TAŞ 7117.Karcığar Peşrevi
118.Sana gönül verdim beni bırakma
119.Bilmem ki safâ neş'e bu ömrün neresinde
120.Çeşmânı o mehveşin elâdır
121.Acem-Kürdî Peşrevi
121.Benliyi aldım kaçaktan
122.Bir yaz sabahı gözlerimin ufkuna erken
123.Geceler hiç bitmiyor sensiz sabah olmuyor
124.Bilir misin a sevdiğim nedir benim tek dileğim
125.Sevdâdır şu kalbe dolan bu gerçeği sanma yalan
126.Kânun Taksimi
127.Çölde savrulmak için rüzgâr uman kum gibiyim
128.Ben esîr-i handenim üftâdenim ey gül-tenim
129.Niye sevdim seni bilmem niye özler anarım
130.Keman Taksimi
131.Geçip de karşıma gözlerin süzme
132.Sâbâ Peşrevi
133.Artık ne tesellî ne ümit kaldı hayattan
134.Kalbime hasretin zehri döküldü
135.Bu akşam gurbet elde yine gönlümü yaktı
136.Her seferinde hep böyle koştum sevgiye

http://up.2com.at/files/27613/AY__35..._350_7.rar.php

Alternatif link:

http://rapidshare.com/files/65746944/7.rar.html


AYŞE TAŞ 8
137.Klârinet Taksimi
138.Bilmem niye bir bûseni sen çok görüyorsun
139.Yıllarca yazık boş yere hülyâlara kandım
140.Ud Taksimi
141.Gittin de bıraktın beni aylarca kederde
142.Gönül gel gitme gurbete
143.Hüzzâm Peşrevi
144.Son hâtıra aşkımda kalan bir sarı saçtı
145.Türlü derde ben devâ buldum elimle çok zaman
146.Hâleli gözlerin hayâle döndü
147.Ali'min evleri çamdan
148.Hicâz Peşrevi
149.Yalan değil pek kolay olmayacak
150.Gönlüm yaralı bilmiyorum yar bana n'oldu
151.Aşkı seninle tattı hicranla yandı gönül
152.Aldattın beni seviyorum diye kalbimi yaktın

http://up.2com.at/files/27675/AY__35..._350_8.rar.php

Alternatif link:
http://rapidshare.com/files/67547796/8.rar.html


Rar şifreleri : mahoaga63

Hiç yorum yok: